01:11, 22. Ožujak 2019

aktualni komentar...

Akademik Šime Vulas (Drvenik, 17. ožujka 1932. – Zagreb, 8. lipnja 2018.)

Objavljeno: 13.06.2018 u 08:25
Pregledano 374 puta

Autor: Branka Hlevnjak

Zagreb, 13. lipnja 2018. (Icom) - Akademik Šime Vulas jedan je od onih umjetnika koji je svoj osnovni motiv, onaj koji mu se od djetinjstva najdublje usjekao u emocije, a to su jedra, oblikovao na bezbroj načina. Drvena jedra građena na slobodan apstrahirani način mogla su ponijeti u sebi ideju dinamike, plovidbe, beskraja jednako kao i ideju zatvorenog zidinama opasanog grada, i na posljetku ideju križa. Stvorivši tako jedinstveni i vrlo prepoznatljivi kipopis (rukopis) Vulas je podizao goleme spomenike nepoznatim plovidbama i intimnim dodirima, slobodi i revoluciji jednako kao i patnji, koja svoju najveću i najjaču poruku nosi u križu. A što su jedra nego vjetrom pokrenuta sloboda uprta u križ jarbola? U svojoj je originalnoj razradi , dizajnu i redizajnu prvotnih oblika Vulas se ubraja u svjetska imena onih majstora  kreacije i estetike koji su pokazali i dokazivali da se unutar minimaliziranog i oblikovno suženog duktusa može stvoriti obilje oblika. (Mondrian, Vasarely, Knifer, Džamonja, Vulas...)

Šime Vulas diplomirao je kiparstvo 1958. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je kasnije bio dugogodišnji profesor. Bio je suradnik Majstorske radionice Vanje Radauša, te stalni član HAZU-a. Jedan od njegovih nerealiziranih ali predloženih spomenika je Marko Marulić, uzdignut visoko na klasičnom kružnom stupu plave boje, koji bi bi zbog svoje postmoderne elegancije i kompromisa između suivremene figuracije i dekoracije (u postamentu) bio izvanredan rad pred Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. O tome smo razgovarali jednom prigodom za Hrvatsko slovo, i tada sam mu obećala da ću neprestano navijati da se taj spomenik i ostvari. To je jedan drugačiji Vulas, ali prilagođen narudžbi i prilagođen figuri velikana naše književnosti.
 
Originalnost rada Šime Vulasa prepoznata je od stručne kritike na samom startu kada je kao mladi na bijenalu mladih u Parisu 1963. dobio počasno priznanje. Nagradu grada Zagreba dobio je 1971., Nagradu Vladimir Nazor 1981. i 2010. kada mu je ta nagrada dodijeljena za životno djelo. Uz to se niže i niz drugih ne manje značajnih nagrada otkupa i izvedba javnih spomenika. Na kip Šime Vulasa možete naići šetajući se Savskim kiporedom u Zagrebu na nasipu, ali jedan osobiti križ, snažnog dojma postavljen je 2003. blizu Save, pred crkvom Sv. Trojstva u Slavonskom Brodu. Moćan, umjetnički oplemenjeni križ s pozivom na meditiranje.Moderna Galerija napravila veliku retrospektivu Šimi Vulasu, a to je opus koji će trajno nadahnjivati mlade umjetnike, a u hrvatskoj će povijesti umjetnosti ime Šime Vulasa ostati trajno upisano kao značajna kiparskih vertikala.


← Povratak

Komentari

comments powered by Disqus