00:59, 22. Ožujak 2019

aktualni komentar...

Dan Vrbovca obilježen „Snagom vjetra“

Objavljeno: 06.06.2018 u 11:22
Pregledano 249 puta

Autor: Branka Hlevnjak

Zagreb, 6. lipnja 2018. (Icom) - U Narodnoj knjižnici Vrbovac povodom Dana grada Vrbovca otvoprena je izložba „Snaga vjetra“ Vrbovčanina Mate Turića, poznatijim kao Mata Croata.

Kako uhvatiti vjetar koji nadima jedra i pokreće brodove, kako ga obuzdati, kako usmjeriti, zaustaviti i napokon kako ga uopće predočiti u kamenu? Nevidljiva struja koja širi i puni jedra, lamaće njima, lomi ih i zateže a sve pod spretnim rukama jedriličara, koji zamotaju jedra o jarbol kada napuštaju suradnju s vjetrom i tim činom obuzdaju njegovu snagu, a gdjekad i njegov bjes. Sve te faze pomno prati, stvara, interpretira i domišlja mladi kipar u svom radu koji je posvetio jedrima i vjetru.
 
Jer bez vjetra jedra stoje otužno, nemoćna pokrenuti brod. Tako, premda je nevidljiv, vjetar je ipak vrlo prisutan u djelu Mate Croate. Vidljiv a opet nevidljiv baš kao i stvaralačka snaga koja pokreće umjetnika na taj težak i mukotrpan rad klesanja i obrade kamena koji hoće biti svjedočenje snazi vjetra. Kao što vjetar dođe i prođe i ostavi vizualni i prostorni trag, u prijeđenim miljama, valovima  i oblicima jedara, kojima biva uhvaćen i upregnut, tako i unutarnja pokretačka sila i izvanjski doživljaj vode kiparevu ruku, srce i um, kako bi vještinu što intenzivnije izmiješao s emocijama, metaforama, simbolima, s nekom imanentnom pričom koja raste u mislima autora, te postaje razlogom za istraživanja i inoviranja oblika, u strogo zadanoj temi kamenih jedara.

Ta je duhovna dimenzija svakog umjetničkog djela oslobođena onoga časa kada se na gledatelja prenese barem dijelić ljepote i užitka koji nastaje njezinim prihvaćanjem. Nastala je iz oblika, proporcija, estetike iz vizualnog, taktilnog i simboličnog polja percepcije. A Mate Turić, Mata Croata, igrom i maštom stvara oblike od apstraktnih  neobveznosti do asocijativnih formi koje su napustile mimezu i prešle odavno već u simbolične i asocijativne predodžbe. Kamena jedra tek svojom množinom i u ambijentu (poput Rastoka) ponovo vraćaju sjećanje na svoje prvotno ishodište.
 
Kad kamenim jedrima Mate Turića dodamo ideju vjetru, ojačali smo opozitne parove ideje i realizacije: meko i tvrdo, pokretno i nepokretno, vidljivo i nevidljivo itd. koji čine sinergijsko klupno likovnosti.

Hoće li se koja od ovih skulptura naći uvećana na trgu pred knjižnicom? Vrlo moguće.
← Povratak

Komentari

comments powered by Disqus