09:46, 17. Prosinac 2017

aktualni komentar...

EU još uvijek čeka jasnija britanska stajalištu u pregovorima o Brexitu

Objavljeno: 23.07.2017 u 00:28
Pregledano 111 puta

Autor: Icom, Hina
 EU još uvijek čeka jasnija britanska stajalištu u pregovorima o Brexitu

Bruselj, 23. srpnja 2017. (Icom) - Glavni pregovorač EU o Brexitu ponovno je pozvao Veliku Britaniju da razjasni svoja stajališta o ključnim pitanjima u pregovorima o razdruživanju od Europske unije.

"Prvi krug pregovora u lipnju odnosio se na samu organizaciju pregovora. Ovoga tjedna, u drugom krugu pregovora svaka strana je predstavljala svoja stajališta, a treći krug mora biti posvećen razjašnjenju stajališta", izjavio je Barnier po završetku drugog kruga pregovora o Brexitu.

Sljedeći krug pregovora održat će se od 28. do 31. kolovoza.

Ključna pitanja oko kojih se vode pregovori su pitanje prava građana EU-a u Velikoj Britaniji i obratno, britanskih građana u EU, financijska nagodba i režim na granici između Irske i Sjeverne Irske.

Pregovori o razdruživanju počeli su 19. lipnja, oko godinu dana nakon refererenduma na kojem su se Britanci izjasnili za izlazak iz EU-a.

EU od početka nastoji da se  pregovorima najprije treba postići dostatan napredak o pitanjima razdruživanja, a tek onda o budućim odnosima, dok bi Britanci o tome pregovorali usporedno.

Europska unija nije zadovoljna britanskim prijedlogom o pravima europskih građana nakon što se Britanija i službeno odvoji.

"Postoji temeljno neslaganje o jamstvima za ta prava", rekao je Barnierr, ističući da jedini način da ta prava budu zajamčena jest da o mogućim sporovima bude nadležan Sud EU-a.

Britanci to odbijaju, ističući da nema nijedne zemlje koja priznaje sudsku nadležnost treće strane na svom teritoriju.

Barnier kaže da je ovdje "riječ o iznimnim okolnostima", da se pregovora o sudbini 3,4 milijuna ljudi, što nikada do sada nije bio slučaj i da stoga i rješenje mora biti takvo da nema presedana u prošlosti.

Europska unija još uvijek očekuje od Velike Britanije svoje stajalište o financijskoj nagodbi, odnosno o ispunjavanju obveza prema europskom proračunu, koje je preuzela kao članica i ostaje članicom još najmanje do kraja ožujka g. 2019.

U EU se neslužbeno spominje iznos između 55 i 100 milijardi eura, što su obveze koje je Britanija preuzela u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014-2020.

Glavni britanski pregovorač David Davis na to pitanje odgovora da će njegova zemlja "poštovati svoje međunarodne obveze", međutim iz toga se ne može zaključiti da priznaju svoje obveze, jer zajednički dogovor o višegodišnjem proračunu teško se može smatrati međunarodnom obvezom.

O financijskoj nagodbi "smo imali robusne, ali konstruktivne razgovore. Očekujemo fleksibilnost obiju strana", rekao je Davis.

← Povratak

Komentari

comments powered by Disqus